خطای Validation failed for one or more entities.

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 6/10/2016 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی

سلام به کاربران هولایتی

طبیعتا در حین برنامه نویسی با خطای زیر مواجه شده اید.

Validation failed for one or more entities. See 'EntityValidationErrors' property for more details.


دلیل این خطا این است که  در حین Insert و یا Update فیلد نامعتبری وجود دارد. بسته به نوع فیلد ، در جایی ممکن است تعداد کاراکتری بیش از معیار تعریف شده باشد و یا فیلدی که قرا نیست Null ثبت شود ، Null است و ...


برنامه نویسان برای حل این مشکل از روش های گوناگون استفاده می کنند. اما هولایتی بهترین روش را برای حل این مشکل معرفی می کند.

راه حل:

بر روی همان خطی که خطا رخ داده راست کلیک کرده و Add Watch را انتخاب کنید. و دستور زیر را در این بخش وارد کنید و Enter کنید.  به تصویر زیر دقت کنید.


((System.Data.Entity.Validation.DbEntityValidationException)$exception).EntityValidationErrorsتوجه کنید که تمام Exception های Raised شده را در این قسمت می توانید به صورت یک آرایه مشاهده کنید. در اینجا آرایه شماره صفر به این معنی است که یک خطا رخ داده است.

موفق باشید.