معمای سارا و سحر

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 12/12/2015 12:00:00 AM 1 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی

دو خواهر دوقلو به نامهای سارا و سحر هستند که یکی همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ! شماره تلفن منزل آنها را داریم و می دانیم با تماس ما، یکی از این دو خواهر جواب تلفن را خواهد داد.
 
به منزل ایشان زنگ می زنیم و اینگونه مکالمه را آغاز می کنیم:
"سلام، آیا سحر دروغگوست؟!"
 
جوابی که می شنویم:
"بله!"
 
 
آیا می توانید بگویید با کدامیک از این دو خواهر صحبت کرده ایم؟