دانلود ویدیو خصوصیات زبان های منظم+لم تزریق

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 6/8/2015 12:00:00 AM 17 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی
دانلود ویدیو خصوصیات زبان های منظم+لم تزریق
قیمت محصول 5000 تومان


دانلود ویدیو خصوصیات زبان های منظم+لم تزریق


سلام به کاربران هولایتی ، اگر خاطرات باشد در ویدیو قبلی در مورد خصوصیات زبان های منظم بحث کردیم ، در رابطه با خواص بستاری صحبت کردیم و گفتیم زبان های منظم تحت اجتماع ، اشتراک ،star، مکمل ، reverse و تفریق بسته هستند و اثبات آن ها نیز گفته شد.

خصوصیات زبان های منظم+لم تزریق

در این ویدیو سری سلسله قضایایی گفته می شود ، لازم است ابتدا بحث hemon morphisom نیز بررسی شود
و همچنین قضایای دیگر نیز بررسی می شود.
فایل هایی که از هولایتی تهیه می کنید 100% پشتیبانی دارند.

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.


دانلود فیلم ویدویی معرفی گرامر منظم و عبارت منظم در نظریه زبان ها و ماشین ها

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 6/4/2015 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی
دانلود فیلم ویدویی معرفی گرامر منظم و عبارت منظم در نظریه زبان ها و ماشین ها
قیمت محصول 5000 تومان

دانلود فیلم ویدویی معرفی گرامر منظم و عبارت منظم در نظریه زبان ها و ماشین ها


اگر "آموزش مفهوم کامل nfa و dfa در نظریه زبان ها و ماشین ها" را دنبال کرده باشید ، می دانید که در آموزش های قبلی تبدیل nfa و dfa نسبت به یکدیگر را بررسی کرده ایم. در این ویدیو نشان می دهیم به اینکه اگر بتوانیم برای زبانی عبارت منظم یا گرامر منظم ارائه کنیم یعنی آن زبان منظم است.

جملات کلیدی بحث شده در ویدیو :

  1. بحث های تکمیلی در مورد NFA و DFA
  2. تمرین های مربوط به درک کامل مفهوم NFA و DFA
  3. ارتباط آن ها با زبان های منظم


توجه مهم :

حجم این آموزش 651 مگابایت بوده است ولی از آنجا که سایت هولایتی به کاربران خود بها می دهد بدون افت کیفیت حجم این فایل را با کیفیت قبلی و کمتر از 204مگابایت برای دانلود قرار داده است.
فایل هایی که از هولایتی تهیه می کنید 100% پشتیبانی دارند.

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

دانلود فیلم آموزش مفهوم کامل nfa و dfa در نظریه زبان ها و ماشین ها

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 6/3/2015 12:00:00 AM 3 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی
دانلود فیلم آموزش مفهوم کامل nfa و dfa در نظریه زبان ها و ماشین ها
قیمت محصول 5000 تومان

دانلود فیلم آموزش مفهوم کامل nfa و dfa در نظریه زبان ها و ماشین ها

اگر "فیلم آموزش nfa و dfa در درس نظریه زبانها و ماشینها" را دنبال کرده باشید، نیاز است که تمرین هایی در مورد nfa و dfa حل شود تا به طور کامل مفهوم آن درک شود.
بدین منظور سایت هولایتی این ویدیو را برای شما تدارک دیده است.جملات کلیدی بحث شده در ویدیو :

  1. بحث های تکمیلی در مورد NFA و DFA
  2. تمرین های مربوط به درک کامل مفهوم NFA و DFA
  3. ارتباط آن ها با زبان های منظم


توجه مهم :

حجم این آموزش 651 مگابایت بوده است ولی از آنجا که سایت هولایتی به کاربران خود بها می دهد بدون افت کیفیت حجم این فایل را با کیفیت قبلی و کمتر از 204مگابایت برای دانلود قرار داده است
.فایل هایی که از هولایتی تهیه می کنید 100% پشتیبانی دارند.

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.دانلود فیلم آموزش nfa و dfa در درس نظریه زبانها و ماشینها

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 5/29/2015 12:00:00 AM 5 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی
دانلود فیلم آموزش nfa و dfa در درس نظریه زبانها و ماشینها
قیمت محصول 5000 تومان

دانلود فیلم آموزش nfa و dfa در درس نظریه زبانها و ماشینها

اگر زبان و گرامر ها را در فیلم ویدیویی قسمت قبلی دیده باشید. این ویدیو به ادامه زبان ها و گرامر ها می پردازد و آن را تکمیل می کند و در این قسمت در مورد  nfa و dfa بحث می کند.توجه مهم :

حجم این آموزش 679 مگابایت بوده است ولی از آنجا که سایت هولایتی به کاربران خود بها می دهد بدون افت کیفیت حجم این فایل را با کیفیت قبلی و کمتر از 170 مگابایت برای دانلود قرار داده است
.


فایل هایی که از هولایتی تهیه می کنید 100% پشتیبانی دارند.


موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

دانلود فیلم زبان و گرامر در نظریه زبانها و ماشین ها

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 5/26/2015 12:00:00 AM 6 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی
دانلود فیلم زبان و گرامر در نظریه زبانها و ماشین ها
قیمت محصول 5000 توماندانلود فیلم زبان و گرامر در نظریه زبانها و ماشین هادرس نظریه زبان ها و ماشین ها برای رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی از مهم ترین دروس است و این درس در کنکور ارشد رشته مهندسی کامپیوتر هم مورد سنجش قرار می گیرد.
درس نظریه زبانها از دروس مشترک کنکور مجموعه مهندسی کنکور است و برای گرایش های مهندسی نرم افزار، هوش و معماری ضریب 4 دارد.در این پست آموزشی هولایتی دانلود ویدیو آموزشی اولین قسمت از درس نظریه زبان ها و ماشین ها را برای دانلود قرار می دهد و همانظور که از عنوان آن پیداست ، در مورد زبان و گرامر بحث می شود.

توجه مهم :

حجم این آموزش 717 مگابایت بوده است ولی از آنجا که سایت هولایتی به کاربران خود بها می دهد بدون افت کیفیت حجم این فایل را با کیفیت قبلی و کمتر از 188 مگابایت برای دانلود قرار داده
و این فایل را با هزینه دانشجویی به شما تقدیم می کند.


فایل هایی که از هولایتی تهیه می کنید 100% پشتیبانی دارند.

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست


هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.