تگ iframe چیست؟

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 4/11/2015 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی


تگ iframe چیست؟

اگر قرار باشد صفحه ای را در سایت خود به نمایش در بیاوریم از تگ iframe استفاده می کنیم. یعنی حکم یک تب را دارد ولی در قسمتی از صفحه جاری سایت به نمایش در می آید. استفاده از Iframe بسیار آسان است.<iframe src="http://www.hoolity.com" width="400" height="300">
</iframe>

تگ iframe دارای این صفات نیز هست.

1. aling: تراز  iframe براساس اطراف عناصر را مشخص می کند که در کجا قراربگیرد (چپ، راست، بالا، میانه، پایین).

2. frameborder: با این صفت مرز و حاشیه نمایش داده می شود (اگر 1 باشد حاشیه پیش فرض می شود و اگر 0 باشد حاشیه نمایش داده نمی شود).

3.   hight:  مشخص کننده ارتفاع فریم در صفحه است. مقیاس آن می تواند پیکسل یا درصد باشد.(مثال:ارتفاع="100").

longdesc. 4:صفحه ای که حاوی شرح طولانی از محتوای را مشخص می کند.(url: به مکان فایل جداگانه ای اشاره دارد)

5. MARGINHEIGHT :حاشیه های بالا و پایین محتوای را مشخص می کند.

6.MARGINWIDTH : حاشیه چپ و راست، محتوای را مشخص می کند.

7.NAME: نام آن را نمایش می دهد.

8.SANDBOX :  قادر به ساخت  مجموعه ای از محدودیت های بیشتری برای محتوای موجود در فریم است . (بیشتر)

9.SCROLLING : خواه  یا ناخواه جلو هایی از scrollbars که نمایش می دهدرامشخص می کند(که ممکن است نمایش داده شود یا نه)

10.SEAMLESS : قسمتی از محتوای مدارکی که باید جستجو کند را مشخص می کند.

11.SRC : آدرس سند جاسازی درفریم را مشخص می کند.

12.SRCDOC: محتوای HTMLکه در صفحات وب نمایش می دهد رامشخص می کند.

13.WIDTH :عرض فریم مورد نظر را مشخص می کند.