شمارش معکوس در ASP.NET

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 3/28/2015 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسیشمارش معکوس در ASP.NET

مطابق شکل حتماٌ برای شما پیش آمده که بخواهید به صورت معکوس در سایت خود شمارش معکوس (Count Down) داشته باشید.
برای ساخت شماره معکوس راه های بسیاری وجود دارد. هولایتی یکی از بهترین راه ها را به شما پیشنهاد می کند.

راهنما :

یک فایل JS در Root سایت قرار دارد این فایل به صفحه Link شده است.


برای دانلود فایل ها به ادامه مراجعه فرمایید.