پشتیبانی

پشتیبانی محصولات فروشگاه هولایتی

!!!-توجه !!!-توجه !!!-توجه

بنده موسی بصیرت نیا به شما این قول کتبی را می دهم

در صورتی که از کیفیت محصول خریداری شده راضی نبودید 100% هزینه خریداری شده را در همان روز بدون هیچ قید و شرط به حساب شما عودت خواهیم داد.

در صورتی که شکایتی از محصول خریداری شده دارید می توانید شکایت خود را اینجا وارد کنید.
(کمتر از 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.)