دانلود از سایت یوتیوب (قسمت اول)

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 5/12/2016 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی


دانلود از سایت یوتیوب (قسمت اول)


همانطور که می دانید ، استفاده از منابع موجود در یوتیوب بسیار با ارزش وحیاتی است و از طرفی چنین سایت با ارزشی به دلیل مشخص و معلوم در دسترس نیست و باید با قند شکن های موجود باز شود.

اینکه سایت یوتیوب را چونه باز کنیم موضوع ما نیست و روش های مختلفی نیز وجود دارد. ما در مورد بعد از ورود به سایت یوتیوب بحث می کنیم.

1- استفاده از سایت هایی که این قابلیت را برای ما فراهم می کنند.
2-استفاده از نرم افزار هایی که این قابلیت را برای ما فراهم می کنند.

استفاده از سایت : www.ssyoutube.com 

نحوه کار به این صورت است که در تصویر بالا مشاهده می کنید.

توضیحات بیشتر:

به سایت یوتیوب رفته و ویدیو مورد نظر را انتخاب کنید. ( فایل را Play کنید).
اگر دقت کنید: آدرس URL فایل مربوطه به این شکل است:

https://www.youtube.com/watch?v=PRgAAokHBNw

با بخش آبی رنگ URL کاری نداشته باشید. می تواند شامل هر کاراکتر دیگری نیز باشد.
کاری که شما باید انجام دهید این است که دقیقا قبل از حرف y که به رنگ سبز مشخص شده ، حروف ss را وارد کنید.در این صورت آدرس باید به این شکل تغییر کنید.
https://www.ssyoutube.com/watch?v=PRgAAokHBNw

و در حالی که focus یا تمرکز بر روی Address Bar (نوار آدرس) است. Enter کنید.تا به سایت فوق هدایت شوید.
سایت فوق لینک دانلود فایل را به شما نشان می دهد.

تصویر زیر نمونه ای از مرحله پایانی را نشان می دهد.


موفق باشید.